Kampregels

Kampregels

Bij ieder kamp gelden regels en voor het SuReAc gelden onderstaande punten. Het niet naleven van deze regels leidt tot uitsluiting van (verdere) deelname.

 • De leiding heeft altijd gelijk.
 • We maken geen vuur op de grond.
 • Afval komt in de vuilniszakken terecht.
 • Niet graven in de grond.
 • Er mag niet gesprokkeld worden.
 • We laten dieren, planten en bomen met rust.
 • We zijn te gast bij Scouting Oostburg en iedere deelnemer aan het SuReAc dient zich dan ook zo te gedragen.
 • Buiten het kampterrein gelden normale verkeers- en gedragregels.
 • De deelnemer die ’s nachts geluidsoverlast veroorzaakt, kan de volgende ochtend meteen zijn tas pakken; je wordt uitgesloten van verdere deelname van het SuReAc.*
 • Op het kampeerterrein mag ’s avonds na 22.00 uur tot ’s morgens 08.00 uur geen muziek gedraaid worden of andere vormen van lawaai gemaakt worden.*
 • Om het kampterrein te mogen verlaten moet eerst toestemming gevraagd worden aan de eigen leiding.
 • Onder het kampterrein wordt verstaan de plek waar wij als SuReAc ons kamp hebben opgezet; het grasveld naast het gebouw van Scouting Oostburg dat normaal gezien als speelveld wordt gebruikt.
 • Staftent en kooktent is enkel voor de leiding.
 • Bij het openen, sluiten & speluitleg is iedereen vanzelfsprekend stil.
 • Het Scouting gebouw wordt alleen betreden om gebruik te kunnen maken van de toiletten en wasbakken.
 • Iedereen neemt zijn eigen vuilniszakken mee terug naar ‘huis’.
 • Fietsen op de daarvoor bestemde plaatsen parkeren.
 • We houden het leuk voor iedereen. Saboteren van andere deelnemers en/of patrouilles is niet toegestaan.
 • Mobiele telefoon is enkel voor nood tijdens dagtocht.
 • Een EHBO’er en EHBO materiaal is aanwezig in het gebouw.
 • Voor al je vragen en problemen kun je terecht bij de kampleiders.
 • Bij het luiden van de bel dient iedereen zich te verzamelen bij de vlaggenmast.
 • Iedereen draagt zijn uniform bij het openen, sluiten en activiteiten buiten het terrein van Scouting Oostburg.
 • Roken door deelnemers jonger dan 18 jaar is niet toegestaan en mag alleen op de daarvoor aangewezen plek.
 • Gebruik van drugs (soft- en harddrugs) door deelnemers of medewerkers is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting van (verdere) deelname.
 • Alcoholgebruik door deelnemers jonger dan 18 jaar is niet toegestaan en alleen op de momenten die zijn vermeld in het programma.